HEROSLEKT.NO

Denna hemsidan – eller bättre ”slektsiden/släktsidan” har kan hände ett lite konstigt namn. ”HE” betyder ”H elmi” och ”RO” Rolf. HERO är därför inte hämtad från grekisk mytologi. Vi har bara hittat ”hverdagshelter” i våra släkter, enn så länge! ”Slekt” er det norska ordet för ”släkt”.

Våre slektsider leder dig till en undermeny var du hittar material från våra resor och ett interaktivt släktträd. En släktbok finns oxo.

Under ”Ikke slektsrelatert stoff” finns saker vi tycker om att dela av med andra. Bilder, upplevelser och annat vi hoppas att du tycker är läsvärdig.

web@heroslekt.no